top of page

Tillgänglig Online

Intuitiv Reading

Intuitiv reading och vägledning med bla orakelkortens spirits.

  • 40 minuter
  • 420 svenska kronor
  • LOKRUME BOÄNGEN

Beskrivning av tjänsten

En intuitiv reading session där pendeln väljer ut ifrån vilka orakellekar och vilka kort som är ämnade för just dig. Jag kontaktar bland annat kortens spirits, ditt andliga team och tillsammans med pendeln och orakelkortens spirits budskap och visdom får vi vägledning på dina frågor och funderingar. Hjälper dig att våga öppna nya dörrar, livs och vägval. Kanaliserar och tolkar intuitivt. Ej från textbok. Brukar bli ca 4 kort som jag kanaliserar budskap från. Jag styr inte vad som vill förmedlas eller vill komma igenom och varje Reading kan se olika ut. Både fysiska sittningar och via distans. Obs en vägledning är inte hugget i sten utan är just vad det heter - en vägledning. Det är dina egna val och handlingar som styr din väg i livet. Ditt hjärta och din intuition är din bästa kompass och vägledare. Görs både vid fysiska möten, online via zoom eller distans där jag filmar alternativt skriver ner och skickar till dig. Skriv vid bokning vad du önskar. Nu kampanj 420:- Ord. 550:- An intuitive reading session where the pendulum chooses which oracle cards and which cards are meant for you. I contact, among other things, the spirits of the cards, your spiritual team and together with the pendulum and the message and wisdom of the oracle card spirits, we get guidance on your questions and thoughts. Helps you to have the courage to open new doors, life and choices. Channel and interpret intuitively. Not from a textbook. Usually about 4 cards that I channel messages from. I do not control what wants to be conveyed or wants to get through and each Reading can look different. Both physical sessions and via distance. Note a guidance is not carved in stone but is just what it is called - a guidance. It is your own choices and actions that guide your path in life. Your heart and your intuition are your best compass and guide.


Avbokningspolicy

För avbokning och ombokning kontakta senast 24 timmar innan. Om avbokning inte skett i tid enligt avbokningspolicy så debiteras full avgift.

bottom of page