top of page

Distans Healing ~ 2 sorter + Budskap

Hjälper dig och din läkning, stärker dig och din livskraft.

  • 1
  • 550 svenska kronor
  • Distans.

Beskrivning av tjänsten

Distans healing är fantastiskt och är lika kraftfull, hjälpande och läkande som traditionell fysisk behandling. Du är kvar hemma i din trygga hemmiljö och slipper ta dig någonstans. Du väljer vilka två healing sorter som du önskar , dras till eller känner att du behöver. Är du osäker så hjälper jag dig med att ta fram de som är bra för just dig, just nu. Jag stämmer av med dig om hur du mår, dina behov och besvär. Jag checkar av eventuella blockeringar, stagnationer i din aura, fysiska och mentala kropp. Jag kontaktar dig i god tid innan avtalad tid, du lägger dig eller sätter dig ostört och så skönt som möjligt. Tänd gärna ett ljus i en eldfast form, sätt på lugn soft musik i bakgrunden som du tycker om. Uttala högt eller tyst att du tar emot healingen som sänds till dig här och nu. Du tar nu emot, ha tillit och njut. Jag skriver ner allt som kommit fram under behandlingen skickar sedan en ljudfil eller videolänk av vad som kommit fram. Ditt önskemål skriver du i samband med bokning. I behandlingssessionen ingår det ~Chakra healing/balansering om behov finnes. Du väljer mellan: ~Kundalini ~Imara~~Balanserande~ Kristall~ Diamant~ Womb/Yoni~ Lokaliserande~ Tidigare Liv~ Usui~ Trauma~ DNA. Se separat rubrik- information olika sorters healing. Tid ca 1 timma, resultat länk skickas inom de närmaste dygnet. Skriv vid bokning vad/vilka du önskar eller om jag ska ta fram de sorter du är i behov av i meddelande raden. Betala in i god tid innan bokad tid. Distance healing is amazing and is just as powerful, helpful and healing as traditional physical treatment. You remain at home in your safe home environment and do not have to go anywhere. You choose which two types of healing you want, are drawn to or feel you need. If you are unsure, I will help you find the ones that are good for you, right now. I check with you about how you feel, your needs and problems. I check off any blockages, stagnations in your aura, physical and mental body. I contact you in good time before the appointment, you lie down or sit down undisturbed and as comfortable as possible. Light a candle in a refractory mold, put on calm soft music in the background that you like. Express aloud or silently that you are receiving the healing sent to you here and now. You are now receiving, trust and enjoy. I write down everything that comes up during the treatment, transcribe it and send it to you. Alternatively, I will call you afterwards via FaceTime or Messenger.


Avbokningspolicy

För avbokning och ombokning kontakta senast 24 timmar innan. Om avbokning inte skett i tid enligt avbokningspolicy så debiteras full avgift.


bottom of page