top of page

Vad är Shadow work?

Jag har fått frågan flera gånger och vad är det?

Kort, Shadow work är en psykologisk term som syftar på att utforska de delar av oss själva som vi vanligtvis förnekar, förtränger eller skäms över. Det handlar om att ta itu med våra inre "demoner", rädslor, mindre smickrande sidor och mönster för att skapa en mer balanserad och hel version av oss själva.


Att göra shadow work är till nytta för att öka självinsikten, minska negativa beteenden och mönster, samt främja personlig tillväxt och utveckling. Genom att utforska våra skuggsidor kan vi lära oss att acceptera och integrera dem, vilket i sin tur kan leda till ökad självkärlek, självacceptans och självmedvetenhet.


För att utföra shadow work kan man börja med att identifiera vilka delar av sig själv man förnekar eller försöker undvika. Det kan handla om att titta på tidigare trauman, negativa tankemönster, eller rädslor som styr ens beteende. Man kan utforska dessa delar genom meditation, terapi, skrivande eller andra kreativa metoder för självutforskning.


Det är viktigt att vara öppen och ärlig med sig själv under shadow work-processen, och att vara villig att möta och acceptera de svåraste delarna av sig själv. Det kan vara en smärtsam process, men det kan också vara mycket givande och frigörande i längden.


Shadow work is letting go of who you think you should be, so that you can be who you actually are!


Jennie Måntida17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page