top of page

Terapeut vs Coach. Vad är skillnaden?

Fick frågan om vad är skillnaden mellan en  terapeut och coach är.

En kort och generell beskrivning:

En terapeut och en coach har båda som mål att stödja och guida personer mot en bättre mentalt och emotionellt hälsa. Men det finns skillnader mellan de två yrkena.


En terapeut fokuserar främst på att behandla och förebygga psykisk ohälsa. Terapeuten hjälper klienten att bearbeta och förstå sina känslor, tankar och beteenden för att skapa förändring och främja återhämtning. Terapeuten kan arbeta med diagnoser som ångest och depression samt hjälpa till att förbättra relationer och självkänsla.


En coach fokuserar på att hjälpa klienten att uppnå sina mål och drömmar genom att identifiera och ta itu med hinder och utmaningar. Coachen stöttar klienten genom att skapa en plan och hålla dem ansvariga för att uppnå sina mål. En coach kan arbeta med allt från karriär- och livscoaching till hälsocoaching och ledarskapscoaching.


Skillnaden mellan en återhämtnings terapeut och en coach ligger främst i fokus och metod. Terapeuten arbetar med att behandla psykisk ohälsa medan coachen fokuserar på att stödja klienten att nå sina mål och förbättra sitt liv. Båda yrkena spelar en viktig roll i att främja välbefinnande och personlig utveckling, och det är viktigt att välja rätt professionell beroende på ens behov och mål.


Terapeut


  • Terapi hjälper personer att återhämta sig från psykologiska och mentala åkommor/sjukdomar som depression eller ångest.


  • Terapi består av regelbundna sessioner.


  • Terapi fokuserar på "varför" beteendemönster uppstår.


  • Terapeuter hjälper klienter att utforska och förstå deras sinne på en djupare nivå.


  • Terapeuter fokuserar mer på att hantera ”faror”som trauma, tidigare destruktiva mönster, depression, förlust eller skilsmässa.Coach


  • Coach arbetar tillsammans med klienten under en process.


  • Coach fokuserar på att hjälpa personer utan pågående sjukdomar att uppnå personliga mål.


  • Coach hjälper klienten att klargöra mål, identifiera hinder och skapa handlingsplaner för att nå önskat resultat.


  • Coach erbjuder vägledning inom områden som personliga och professionella mål, affärsplaner, kommunikationsförmåga och skapande av balans mellan arbete och liv.


När man väljer mellan att träffa en terapeut eller coach är det viktigt att ta hänsyn till ens hälsa. Terapeuter hjälper klienter att utforska och förstå deras sinne på en djupare nivå medan en coach fokuserar mer på resultat och åtgärder.


Som sagt en generell bred förklaring men kanske kan hjälpa dig något.


Kram Jennie Måntida7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page