top of page

Själv~förlåtelseEn övning att förlåta sig själv.

Gör så här:


~ Centrera och grunda dig själv.


~ Ta några djupa andetag.

Håll gärna andetaget en stund innan du andas ut igen.


~ Ta fram och känn in det som du inte har lyckats förlåta dig själv för.


~ Se, känn så mycket detaljer som möjligt kring detta. Andas lite till, stanna kvar och tillåt dig känna smärtan, sorgen , skulden eller det som känns jobbigt för dig i detta. För att genom att göra just detta kan du förvandla/transformera energin till förlåtelse.


~ Vagga, trösta och håll om dig själv. Gör det så länge du känner att du behöver.


~ Sedan när du är redo så säg högt:


Jag tar ansvar för mina handlingar och förlåter mig själv för allt som jag medvetet eller omedvetet har gjort för att skada mig själv och/eller andra.

Jag befriar mig från rädslan, motståndet för att inte förlåta.

Skuld, skam och sorg neutraliseras, renas, transformeras nu i och av ovillkorlig kärlek, medkänsla och förlåtelse som läker min tanke, mitt hjärta, hela mitt väsen ~här och nu.


Jag är befriad och fri i den frihet som alltid har varit rättslig min. Så är det, så är det, så är det.


Det har nu verkställts

Det har nu verkställts

Det har nu verkställts.


Tack

Tack

Tack.


💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗


Lycka till


Kram Jennie Claesson


Måntida Healing & Reading

www.mantidahealingochreading.com


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kom på en magisk stund i Visby!

Välkommen vackra själ till en magisk kväll och ta plats i kvinnocirkeln tillsammans med oss, Cassandra och mig som håller denna kväll tillsammans. Ta del av bland annat meditation, healing ,mån och ro

bottom of page